COBB ישראל
אחריות

אחריות מוגבלת של Cobb עד שנתיים

אם בדיקה מאשרת כי המוצר פגום בחומרים או ביצור, COBB הבינלאומי (PTY) בע"מ
יספק תחליף חופשי של חלקים או להחליף ב-COBB חדש.
כל הוצאות הובלה מקומית או בינלאומית תהיה לחשבון של הנמען.

אחריות זו אינה תקפה במקרים הבאים:

*סיר-COBB או במפרוש או במשתמע שונה, חובל, שונה או תוקן בכל דרך על ידי כל אדם אחר
מאשר נציגים מוסמכים של COBB בינלאומי (PTY) בע"מ.

*סיר COBB נפגע באמצעות שימוש לרעה, רשלנות, תאונה או אסונות טבע.

*סיר COBB לא נוקה לאחר כל שימוש.

למידע נוסף במסגרת אחריות זו, אנא פנה למשווק המקומי שלך.
מומלץ תמיד לשמור את הוכחת הרכישה שלך.

צור קשר שם:   טלפון:   דוא"ל: